Denný program v škôlke

Denný program detí v škôlke Babyfun – múdrej škôlke v pohybe

Celodenná starostlivosť o dieťa predškolského veku.

7:00 – 8:45 Príchod detí do škôlky | Realizácia hier a hrových činností
Spoločné hry a hrové činnosti v triedach, ktoré sú spontánne alebo pani učiteľkou navodzované.


8:30 – 8:45 Pohybové a relaxačné cvičenia pre deti
Ranná rozcvička – pohybové aktivity, zábavné tančeky, jednoduché choreografie, tance na známe detské piesne. 1 x do týždňa detská joga s certifikovanou lektorkou jogy. Ranné cvičenia a pohybové aktivity sa realizujú každý deň, s dodržaním psychohygienických zásad, pred jedlom, vo vyvetranej miestnosti alebo vonku.


8:45 – 9:20 Ranná komunita | Hygiena | Desiata | Hygiena
„zastavenie sa“- spoločný rozhovor s deťmi o činnostiach, ktoré nás čakajú, o zážitkoch z rána. Realizovanie a upevňovanie si hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.


9:20 – 10:00 Vzdelávacia / edukačná časť dňa
Edukačné aktivity podľa štátneho vzdelávacieho programu a metodických plánov škôlky Babyfun – múdrej škôlky v pohybe (pondelok – Malý mudrc, utorok – Ateliér, streda: Funny english day, štvrtok – Spievankovo, piatok – Milujeme pohyb)


10:10 – 11:25 Hygiena | Pobyt vonku | Hygiena
Dôkladná hygiena pred a po pobyte vonku. Pobyt vonku zahŕňa pohybové aktivity detí, vychádzky do okolia škôlky a hry na dvore/ihrisku škôlky, exkurzie. Realizuje sa každý deň s výnimkou dní, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky ako napr. silný nárazový vietor, silný mráz, vysoké horúčavy alebo dážď (nie mrholenie).


11:30 – 12:15 Hygiena | Obed | Hygiena
Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.


12:15 – 14:15 Odpočinok
Realizuje sa v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút (relaxácia), vždy mu predchádza buď čítaná rozprávka alebo reprodukovaná rozprávka audio prehrávačom.


14:15 – 14:30 Hygiena | Olovrant | Hygiena
Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.


14:30 – 17:00 Hry a záujmové činnosti
Hry sú spontánne alebo učiteľkou navodzované v triede alebo na ihrisku škôlky. Záujmové činnosti sa realizujú v skupinkách.


do 17:00 Odchod detí zo škôlky

 

program detí v škôlke Babyfub