Venujte 2% deťom

Venujte 2% deťom

Naša škôlka funguje formou občianskeho združenia a všetky aktivity môžeme vykonávať len vďaka Vašej dôvere voči nám. Naša práca je pre nás všetko a starostlivosť o deti poslaním.

Vďaka 2% od Vás vieme zabezpečiť pre naše/Vaše deti ďalšie krásne pomôcky, hračky, aktivity či revitalizáciu ihriska. Úsmev, radosť, pohyb a vzdelanie našich/Vašich detí sú pre nás všetkých tou najkrajšou odmenou.

Ďakujeme za Vašu pomoc.


Ste zamestnanec?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, k tomu slúži formulár Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  Samotné potvrdenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2020 vydáva zamestnávateľ.
 3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a vyplňte údaje prijímateľa spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 4. Z hore uvedeného potvrdenia si vypočítate 2% zo zaplatenej dane, ktoré musí byť aspoň 3 eurá. Vypočítaná suma 2% sa zaokrúhľuje matematicky.
  Pokiaľ ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a máte k tomu potvrdenie (je potrebné doplniť aj nascanovaný dokument) od danej neziskovej organizácie, tak môžete poukázať 3% z dane.
 5. Všetky potrebné tlačivá:
  a) Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  b) Potvrdenie o zaplatení dane
  c) V prípade poukázania 3% aj Potvrdenie z neziskovej organizácie
  doručte do 30.4.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Daňový úrad má povinnosť 90 dní poukázať Vaše 2% (resp. 3%) v previesť na účet občianskeho združenia. Číslo účtu občianskeho združenia nie je potrebné uvádzať.

Ste živnostník, firma alebo právnická osoba?

Právnické osoby môžu venovať 1,0% z dane. Príspevok môžu dať aj viacerým neziskovým organizáciám, ale najnižšia výška príspevku pre jednu organizáciu je 8 €.
Živnostníci poukazujú 2% z dane (takisto v daňovom priznaní) iba jednému prijímateľovi.

 1. Ak ste fyzická osoba a používate daňové priznanie typu A.
  Vyplňte údaje o prijímateľovi v VIII. oddiele „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona“. V tlačenej podobe je to na 5. strane tlačiva.
 2. Ak ste fyzická osoba (SZČO) a používate daňové priznanie typu B.
  Vyplňte údaje o prijímateľovi v XII. oddiele „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona“. V tlačenej podobe je to na 12. strane tlačiva.
 3. Ak ste právnická osoba ( s.r.o., a.s., družstvo, …) a používate „Daňové priznanie k dani z príjmov PO“.
  Vyplňte údaje o prijímateľovi v VI. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“. V tlačenej podobe je to na 12. strane tlačiva (resp. v prílohe, pokiaľ je prijímateľov viac).


Údaje prijímateľa – potrebné uviesť do daňového priznania:

IČO: 51820706
Právna forma: občianske združenie
Názov: ŠKOLKA BABYFUN o.z.
Ulica: Špaldová
Číslo: 38/B
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 07