Venujte 2% deťom

Venujte 2% deťom našej škôlky

Naša škôlka funguje formou občianskeho združenia a všetky aktivity môžeme vykonávať len vďaka Vašej dôvere voči nám. Naša práca je pre nás všetko a starostlivosť o deti poslaním.

Vďaka 2% od Vás vieme zabezpečiť pre naše/Vaše deti ďalšie krásne pomôcky, hračky, pohybové aktivity, nadštandardné dovybavenie tried, krúžky, moderné vzdelávacie činnosti, kultúrne podujatia, výlety, odborné činnosti či revitalizáciu ihriska.
Úsmev, radosť, pohyb a vzdelávanie našich/Vašich detí sú pre nás všetkých tou najkrajšou odmenou.

Ďakujeme za Vašu pomoc.


 • Ste ZAMESTNANEC? (2% alebo 3%)
 • Ste FYZICKÁ OSOBA, sám si podávate daňové priznanie, ŽIVNOSTNÍK (2% alebo 3%) alebo PRÁVNICKÁ OSOBA? (1,5% alebo 2%)

Ste zamestnanec?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.
  2. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, k tomu slúži formulár Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
   Samotné potvrdenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2023 vydáva zamestnávateľ.
  3. Stiahnite a vyplňte tlačivo spolu so sumou, ktorú chcete poukázať – Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, vyplňte prosím údaje prijímateľa.Údaje prijímateľa – potrebné uviesť do daňového priznania:
   IČO: 51820706
   Právna forma: občianske združenie
   Názov: ŠKOLKA BABYFUN o.z.
   Ulica: Špaldová
   Číslo: 38/B
   Mesto: Bratislava
   PSČ: 821 07

 

 1. Môžete poukázať 2% – suma 2% z Vašej zaplatenej dane musí byť vyššia ako 3 EURÁ.
 2. Môžete poukázať 3% – pokiaľ ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a máte k tomu potvrdenie (je potrebné doplniť aj nascanovaný dokument) od danej neziskovej organizácie, tak môžete poukázať 3% z dane.
 3. Všetky potrebné tlačivá:
  a) Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  b) Potvrdenie o zaplatení dane
  c) V prípade poukázania 3% aj Potvrdenie z neziskovej organizácie doručte do 02.05.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo k nám do škôlky a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad.
 4. Daňový úrad má povinnosť 90 dní poukázať Vaše 2% (resp. 3%) v previesť na účet občianskeho združenia. Číslo účtu občianskeho združenia nie je potrebné uvádzať.

Ste živnostník, firma alebo právnická osoba?

Právnické osoby môžu venovať 1,5 – 2% z dane. Príspevok môžu dať aj viacerým neziskovým organizáciám, ale najnižšia výška príspevku pre jednu organizáciu je 8 €.
Živnostníci poukazujú 2% – 3% z dane (takisto v daňovom priznaní) iba jednému prijímateľovi.

 1. Ak ste fyzická osoba a používate daňové priznanie typu A:
  Vyplňte údaje o prijímateľovi v VIII. oddiele „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona“. V tlačenej podobe je to na 5. strane tlačiva.
 2. Ak ste fyzická osoba (SZČO) a používate daňové priznanie typu B:
  Vyplňte údaje o prijímateľovi v XII. oddiele „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona“. V tlačenej podobe je to na 12. strane tlačiva.
 3. Ak ste právnická osoba ( s.r.o., a.s., družstvo, …) a používate „Daňové priznanie k dani z príjmov PO“:
  Vyplňte údaje o prijímateľovi v VI. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“. V tlačenej podobe je to na 12. strane tlačiva (resp. v prílohe, pokiaľ je prijímateľov viac).

V prípade akýchkoľvek nejasností podrobné vysvetlenie ako postupovať nájdete tu: https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/


Údaje prijímateľa – potrebné uviesť do daňového priznania:

IČO: 51820706
Právna forma: občianske združenie
Názov: ŠKOLKA BABYFUN o.z.
Ulica: Špaldová
Číslo: 38/B
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 07