Dôležité informácie

Dôležité informácie

dolezite informacie babyfunNástup dieťaťa do škôlky Babyfun môže byť aj v priebehu mesiaca, v tomto prípade sa účtuje alikvotná časť.

Na prihlásenie dieťaťa do škôlky Babyfun potrebujete vyplniť tlačivo Záväzná prihláška dieťaťa (viď sekcia Dokumenty) a zaslať ho na náš e-mail.

Všetky podmienky škôlky Babyfun o poskytovaní našej starostlivosti o vaše dieťa sú zahrnuté v dokumente Dohoda o poskytovaní starostlivosti, ktorú obdržíte pri osobnej návšteve škôlky Babyfun.

Adaptačné obdobie u nás prebieha veľmi citlivo, podľa individuálnych potrieb dieťaťa, čo zaručuje bezstresové a postupné začlenenie sa dieťaťa do každodenných aktivít v škôlke Babyfun.

Nástup dieťaťa a pobyt v škôlke

K nástupu dieťaťa potrebujete papučky, pyžamko, náhradné oblečenie, pršiplášť, obuv do dažďa a hrebeň.

Do škôlky Babyfun sa nesmú nosiť nebezpečné hračky a hračky, ktoré negatívne vplývajú na deti a ich vývin (hračky znázorňujúce zbrane, elektronické a ostré predmety a pod.).

Informatívne stretnutie a obhliadku priestorov škôlky Babyfun je možné si dohodnúť osobne, e-mailom, alebo telefonicky.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti.