O škôlke Babyfun

O škôlke Babyfun

je súkromné zariadenie, poskytujúce kvalitné, odborné a systematické vzdelávanie a starostlivosť pre deti v predškolskom veku (od 1,5 roka do 6 rokov).

Naša škôlka Babyfun – škôlka v pohybe sa zameriava na individualitu dieťatka a jeho celostný, harmonický a edukačný rozvoj v zmysle výchovno-vzdelávacích plánov a moderných edukačných metód.
Opierame sa o filozofiu Babyfun – vzdelávanie a pohybové aktivity s prvkami angličtiny, kde každé dieťatko je s láskou vzdelávané a pohybovo zdatné.

V našej škôlke Babyfun – škôlke v pohybe každý deň cvičíme, tancujeme, športujeme, prekonávame prekážky, používame množstvo pohybových a športových pomôcok.

Ponúkame krásne, moderné a veľkorysé priestory, v ktorých sa dieťa cíti príjemne, bezpečne a s radosťou do škôlky prichádza. Škôlka ponúka individuálny priestor na hru, pohyb, zábavu, edukáciu, umelecké a kreatívne vzdelávanie, získavanie nových poznatkov, oddych a pobyt na čerstvom vzduchu na krásnom zariadenom detskom ihrisku škôlky.

Ponúkame zdravú a harmonicky vyváženú stravu z čerstvých surovín – zdravú desiatu, každý deň čerstvé ovocie (ovocné misky s rôznym ovocím) a zeleninu, zdravý a vyvážený obed a chutný olovrant.

Pitný režim je zabezpečený formou filtrovanej čistej vody alebo nesladeného čaju.
V našej škôlke každý deň vítajú deti odborne vzdelané pani učiteľky s úsmevom na tvári, s veľkým srdcom a dušou anjela, s otvorenou náručou pripravenou kedykoľvek pomojkať, zároveň s akčnou povahou, pohybovo a kreatívne nadané a so zmyslom pre poriadok a dodržiavanie pravidiel.

Ponúkame podnetné, zaujímavé a príjemné prostredie, kde vládne príjemná, láskavá a veselá atmosféra a kde deti sú ŠŤASTNÉ, INTELIGENTNÉ, SO SLUŠNÝM SPRÁVANÍM a POHYBOVO VYBLÁZNENÉ 🙂.

 

Organizačné formy dňa v našej škôlke zahŕňajú nasledujúce činnosti: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku, odpočinok, záujmové činnosti a činnosti zabezpečujúce zdravú životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie a iné).

Pri zistení intelektového, umeleckého, športového alebo praktického nadania dieťaťa v týchto oblastiach, ďalej odborne rozvíjame jeho danosti a prednosti.

Vaše dieťa má u nás možnosť navštevovať krúžky, ako sú umelecký, tanečný, či krúžok anglického jazyka, ktorého výučba prebieha naratívnym (prirodzeným) spôsobom.

Školka Babyfun - múdra školka v pohybe


Nezáväzná prihláška do škôlky – vyplňte kliknutím na odkaz.


STÁLE STE SA NEROZHODLI?

Chcete získať viac informácií o našej BABYFUN škôlke alebo by ste chceli vidieť interiér či exteriér.
Dohodnite si návštevu ešte dnes!